Абай-Верн бағдарламасын іске асырғалы

2018 жылдың 19 сәуірде Астанада ҚР Білім және ғылым министрлігі мен Француз Республикасының Еуропа және сыртқы істер министрлігі арасындағы Абай-Верн бағдарламасын іске асыру туралы келісімге қол қойылды. 

Қазақстан тарапынан Келісімге Білім және ғылым министрі Е.К.Сағадиев, француз тарапынан Қазақстандағы Төтенше және өкілетті елшісі Филипп Мартинэ қол қойды.
Келісім жоғары білікті мамандарды дайындау, интернационалдандыру стратегиясын дамытуды және қос дипломды білім беру мақсатында жоғары білім беру саласындағы қазақстандық-француздық әріптестікті нығайтуды көздейді.
Бағдарлама шегінде екінші жылғы білім алушы 90 магистрант пен қазақстандық жоғары оқу орындарында білім алып жатқан 10 докторант Францияның жоғары оқу орындарына баратын болады.
Француз жоғары оқу орындарымен әріптестік келісімдері бар жоғары оқу орындарында білім алып жатқан магистранттар мен докторанттар немесе қазақстандық-француздық бағдарламалары бойынша білім алған түлектер басымдылық алатын болады.
Магистранттардың білім алу мерзімі 10 ай (қыркүйек-маусым), ал докторанттардың оқу мерзімі 3 жыл болып табылады, әр жыл 6 айдан (қыркүйек-ақпан).
Қазақстан міндеттемесі – стипендия ұсыну (1 магистрантқа- 800 еуро; докторантқа- 1200 еуро).
Франция міндеттемесі: – Тегін білім алуды қамтамасыз ету; – Мемлекеттік жоғары оқу орындарында тіркеу төлемінен босататын Француз Үкіметінің стипендиат мәртебесін беру;

  • Француз әлеуметтік сақтандыруының жалпы жүйесіне тіркеу;
  • Тегін ұзақмерзімді студенттік виза;
  • Студенттік жатақханаларда орындарды бөліп тарату кезінде басымдылықты ұсыну;
  • Тұрғын жерді төлеуге, сонымен қатар «clé» жүйесін пайдалануға (тұрғын үйді жалға алғанда Француз Мемлекеті кепілгер болып табылатын кезде ) көмек алу;
  • Мәдени бағдарламалар мен іс-шараларға қатысу үшін жеңілдетілген тарифтерді қамтамасыз ету.

Бағдарлама жас зерттеушілердің мобильділігін дамытудағы жаңа импульсті, сондай-ақ ғылым саласындағы соңғы инновацияларға қолжетімділікті, француз тілді елдермен ғылыми қатынастарды кеңейту мақсатында алғы еуропалық ғылыми орталықтар және зертханалармен ынтымақтастықты жандандыруды қамтамасыз етеді.

Подписано Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики о  реализации программы «Абай-Верн»

19 апреля 2018 года в г. Астана в здании Министерства образования и науки Республики Казахстан подписано Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики о  реализации программы «Абай-Верн» (далее – Соглашение). С казахстанской стороны Соглашение подписано Министром образования и науки Республики Казахстан Е.К. Сагадиевым, с французской стороны подписано Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Казахстане Филиппом Мартинэ.
Цель Соглашения – укрепление казахстанско-французского партнёрства в сфере высшего образования  для подготовки высококвалифицированных кадров, развития стратегии интернационализации и двудипломного образования.
В рамках Соглашения в высшие учебные заведения Франции будут направлены 90 магистрантов второго года обучения и 10 докторантов, обучающихся в казахстанских высших учебных заведениях.
Приоритет получат выпускники, прошедшие обучение по казахстанско-французским программам или магистранты и докторанты высших учебных заведений, имеющие партнерские договора с французскими высшими учебными заведениями.
Срок обучения магистрантов будет составлять 10 месяцев (сентябрь-июнь), а срок обучения докторантов составляет 3 года, каждый год по 6 месяцев (сентябрь-февраль).
Обязательства Республики Казахстан – предоставление стипендии (на 1 магистранта – 800 евро; докторанта – 1 200 евро).
В обязательства Франции входят:
– предоставление бесплатного обучения;
– предоставление статуса стипендиата французского Правительства, который освобождает от оплаты регистрационного взноса в государственных высших учебных заведениях;

  • прикрепление к общей системе французского социального страхования;
  • бесплатная долгосрочная студенческая виза;
  • предоставление приоритета при распределении мест в студенческих общежитиях;
  • оказание возможности в получении помощи для оплаты жилья, а также в использовании  системы «clé» (когда в качестве гаранта при аренде жилья выступает Государство Франции);
  • предоставление льготных тарифов для участия в культурных программах и мероприятиях.

Программа позволит активизировать новый импульс развития мобильности молодых  исследователей, а также возможно получить доступ к последним инновациям в сфере науки, сотрудничать с передовыми европейскими научными центрами и лабораториями с дальнейшим расширением научных связей с франкоязычными странами.

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...

Добавить комментарий