СОТРУДНИЧЕСТВО

Оқырмандар назарына!

«БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» газетінде материалдарды жариялаудың ережесі
Қадірлі оқырмандар! Сіздердің мақаларыңыздың газет бетінде дер кезінде жарық көруі үшін төмендегідей талаптарды орындау керек:
1. «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» газетін (Казпочта арқылы, индекс 64603) 12 айға ЖЕКЕ МАҚАЛА АВТОРЫНА жаздырып алу. Немесе ағымдағы айдан бастап міндетті түрде жыл аяғына дейін жазылу керек!
2. Мақала көлемінің Word мәтіндік құжатының 300-400 сөзінен аспауы.
3. Сурет мәтіндік құжатқа салынбай, оның jpeg форматында жеке файлға салынады.
4. Газетте ЖАРИЯЛАНБАЙДЫ, ал сайтқа орналастыруға болады: сабақ жоспары, баяндама және кәсіби біліктілікті арттыру курстарындағы сабақ конспектісі, таблицалар, ашық сабақтар, тренинг сценарийлері, слайд-шоу.
5. ҚАБЫЛДАНАДЫ: сараптама, шолу немесе ақпараттары бар өз мақаласы.
6. Мақалада автордың аты мен фамилиясы, қызметі, мектебі, ауданы мен қаласы, облысының көрсетілуі.
7. Дайын материал, сурет, мақала авторының газетке жазылу туралы жылдық квитанциясымен бірге (!) bilimdi_el@mail.ru жіберіледі.
8. Егер барлық талаптар орындалса, мақала 1 рет тегін газет бетінде жарияланады, мақала 1-2 апта iшiнде шығатын болады.
9. Сұрақтарды WhatsApp арқылы жазуға болады 87015304959 (дауыс хабарларыңызды тыңдамаймыз).

 

Вниманию читателей!

Правила публикации материалов в газете «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА»
Уважаемые читатели! Для того, чтобы ваши статьи были своевременно опубликованы в газете, необходимо следовать следующим требованиям.
1. Быть АВТОРУ СТАТЬИ подписчиком (годовая подписка через любое отделение Казпочты, индекс 64603) газеты «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА», или подписка должна быть оформлена начиная с месяца оформления подписки до конца текущего года.
2. Размер статьи не должен превышать 300-400 слов текстового документа Word.
3. Фотографию не следует помещать в текстовый документ, она должна быть отдельным файлом в формате jpeg.
4. Материалы в газете НЕ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ, если они представляют собой поурочный план, доклад или конспект занятий на курсах повышения квалификации, слайд-шоу, сценарии открытых уроков, тренингов и таблицы. Такие материалы размещаем на сайте.
5. БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ, если это – собственная статья, аналитика, обзор или информация. Форма написания статьи – повествовательная.
6. Статья должна быть подписана полным именем и фамилией автора с указанием должности, школы, района или города, области.
7. Готовый материал, фото (если имеется), индвидуальная квитанция о годовой подписке (!) на имя автора статьи прикрепляются к письму в вашей электронной почте и отправляются на наш адрес: bilimdi_el@mail.ru.
8. Если присланный материал соответствует всем вышуказанным требованиям, то Ваша статья будет опубликована ОДИН РАЗ в газете бесплатно после поступления на электронную почту газеты в течении 1-2 недель
9. Вопросы пишите по WhatsApp: 87015304959 (голосовые сообщения не слушаем).

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...