Жазылу – Подписка

Құрметті оқырмандар!

Газетке Қазпоштаның кез келген бөлімшесінде жазылыңыздар. Бізді әр аптада оқып, өздеріңіздің мақалаларыңызды жіберіп, білім жаңалықтарынан бізбен бірге хабардар болыңыздар!

Газет туралы ақпарат

«БIЛIМДI ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» республикалық білім беру, қоғамдық-саяси газеті он жылға жуық уақыттан бері үздіксіз жарық көреді. Газет тақырыбы білім салаларының барлық өкілдеріне, педагогтерге, ата-аналарға, студенттерге, оқушыларға, білім мәселелеріне бей-жай қарамайтын барша азаматқа пайдалы. Қазақстанның жоғары оқу орындарына, колледждеріне, мектептеріне, білім саласына қатысты республикалық және өңірлік ұйымдарға таратылады, білім сферасында танымал және беделге ие.

Шығарылуы: Мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді  
Мерзімділігі: апта сайын, айына 4 рет, әр сейсенбіде.
Форматы: А-3, жолақтар саны – 16, 24, 32.
Таралады: жазылу арқылы ҚР барлық аумағына

Жазылым- 2023

Жазылымды 2023 жылдың 20 желтоқсанына дейін «Қазпошта» АҚ кез келген бөлімшесінде, сондай-ақ, «Астана Пресса» ЖШС (Нұр-Сұлтан қ.), «Эврика Пресс» ЖШС (Алматы қ),  «ERNUR-press», (Шымкент қ.) ЖШС рәсімдеуге болады.

Газеттер мен журналдар каталогы бойынша басылымның 2023 жылға жазылу индексі  – 64603.

2023 жылдың 2 жартыжылдығына жазылу бағасы:

4380,0 тенге – (қала), 4483,20 тенге  — (ауыл)

Газетке білім беру ұйымдарының ұжымдық түрде жазылу сұрақтары бойынша: 8-777-446-29-35 Назия Тоқтаровна

 

Мемлекеттік сатып алулар порталы арқылы «Білімді Ел – Образованная Страна» газетіне жазылушылардың назарына:

 1) 2023 жылдың 2 жартыжылдығына жазылу бағасы, теңге:

 • Қала – 4380,00
 • Ауыл – 4483,20

 2) Реквизиттер:

Жеткізуші: Туркестанов О.С. ЖК

Жеткізушінің ЖСН және орналасқан жерінің мекенжайы: ЖСН: 710107300961, Қостанай қ., Тәүелсіздік к., 83. 622 кеңсе

Жеткізушінің ЖСК: KZ6096503F0008159521 в «ForteBank» АҚ, БИК IRTYKZKA

Шот ұсыну үшін деректемелер:

1

ЖСН

 710107300961

2

Компанияның толық атауы

 Туркестанов О.С. ЖК

5

Заңды мекенжайы

 Қостанай қ., Мирошниченко к., 3

6

Нақты мекенжайы

010000 Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр к., 58 А НП 18

7

Банк

 «ForteBank» АҚ

8

Есеп айырысу шоты

 KZ6096503F0008159521

 

9

Банктің БСК

 БИК IRTYKZKA

 

 3) Техникалық сипаттамасы

1. Тіркеу – республикалық білім беру қоғамдық-саяси газеті
2. Жазылым бойынша Қазақстан Республикасының барлық аумағына «Қазпочта» АҚ арқылы таралуы, Қазпочта каталогында жеке пошта индексінің болуы.
3. Газет басылымының ай сайынғы тиражы 40 000 данадан кем емес. Мерзімділігі – апта сайын, айына 4 реттен аз емес. Сондай-ақ басылымның белсенді веб-сайтының болуы.
4. А-3 форматында, беттер саны 16-дан кем емес, сыртқы және ішкі беттері түрлі түсті.
5. Басылым тілі – мемлекеттік және орыс тілі және тең пайызда.
6. Сапалы мазмұны – ЖОО, ғылым, ТжКБ, мектепке дейінгі және мектеп білімі, ата-аналар қоғамы, студенттерге қатысты тақырыптар. Дайджест және қайта басылымсыз меншікті материалдар.
7. Газеттің ақпараттық материалдары авторларының арасында Қазақстанның білім беру саласындағы педагог-практиктер, ЖОО ректорлары, ғалымдар, көрнекті қайраткерлердің болуы.

 
Жарнама берушілерге

Жарнамалық мақалалар, хабарландырулар, имиджік сұхбаттар, құттықтаулар, мерейтойлық очерктер прайс бойынша кв.см. 400 теңгеге ақылы түрде жарияланады.

Мақалаларды орналастыру мәселелері бойынша 87015304959 нөмірлеріне хабарласу қажет.

Сіздің материалыңыз «БIЛIМДI ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» газетіне, www.bilimdinews.kz білім сайтына, сондай-ақ, әлеуметтік желілерде жарияланады!

Оқырмандар назарына!

«БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» газетінде материалдарды жариялаудың ережесі
Қадірлі оқырмандар! Сіздердің мақаларыңыздың газет бетінде дер кезінде жарық көруі үшін төмендегідей талаптарды орындау керек:
1. «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» газетін (Казпочта арқылы, индекс 64603) 12 айға ЖЕКЕ МАҚАЛА АВТОРЫНА жаздырып алу. Немесе ағымдағы айдан бастап міндетті түрде жыл аяғына дейін жазылу керек!
2. Мақала көлемінің Word мәтіндік құжатының 300-400 сөзінен аспауы.
3. Сурет мәтіндік құжатқа салынбай, оның jpeg форматында жеке файлға салынады.
4. Газетте ЖАРИЯЛАНБАЙДЫ, ал сайтқа орналастыруға болады: сабақ жоспары, баяндама және кәсіби біліктілікті арттыру курстарындағы сабақ конспектісі, таблицалар, ашық сабақтар, тренинг сценарийлері, слайд-шоу.
5. ҚАБЫЛДАНАДЫ: сараптама, шолу немесе ақпараттары бар өз мақаласы.
6. Мақалада автордың аты мен фамилиясы, қызметі, мектебі, ауданы мен қаласы, облысының көрсетілуі.
7. Дайын материал, сурет, мақала авторының газетке жазылу туралы жылдық квитанциясымен бірге (!) bilimdi_el@mail.ru жіберіледі.
8. Егер барлық талаптар орындалса, мақала 1 рет тегін газет бетінде жарияланады, мақала 1-2 апта iшiнде шығатын болады.
9. Сұрақтарды WhatsApp арқылы жазуға болады 87015304959 (дауыс хабарларыңызды тыңдамаймыз).

Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ,

Қабанбай батыр көшесі, 58 А, НП 18
bilimdi_el@mail.ru

 

Уважаемые читатели!

Выписывайте газету в любом отделении КазПочты. Читайте каждую неделю, публикуйте свои материалы, будьте с нами в курсе всех новостей образования!

Информация о газете

Республиканская образовательная, общественно-политическая газета «БIЛIМДI ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» издаётся при информационной поддержке МОН РК. Тематика газеты полезна для всех представителей сферы образования, педагогов, родителей, студентов, учащихся и всех, кто не равнодушен к вопросам образования. Поступает в школы, колледжи, вузы Казахстана, республиканские и региональные организации образования, популярна и авторитетна в сфере образования.

Издается на государственном и русском языках.
Периодичность: еженедельно, 4 раза в месяц, каждый вторник.
Формат: А-3, кол-во полос – 16, 24, 32 полос.
Распространяется: по подписке по всей территории РК

Свидетельство о постановке на учет №7895-Г выдано Агентством информации и связи РК 30.05.2014

Подписка на 2 полугодие 2023 года

Оформить подписку можно  в любом отделении АО «Казпочта», ТОО «Астана Пресса» (г. Астана), ТОО «Эврика Пресс» (г. Алматы), ТОО «ERNUR-press», (г. Шымкент).

Подписной индекс издания по Каталогу газет и журналов на 2 полугодие 2023 года – 64603.

Стоимость подписки на 2 полугодие 2023 год: 

4380,00 тенге — (город), 4483,20 тенге — (село)

Справки по вопросам подписки на газету организаций образования: 8 777 446 29 35 – Назия Токтаровна.

 

Подписка на газету «Білімді Ел – Образованная Страна» через портал Государственные закупки:

 1. Стоимость подписки на 2 полугодие 2023 год, тенге:

 • Город – 4380,00
 • Село – 4483,20

 2.Реквизиты:

Поставщик: ИП Туркестанов О.С.

ИИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН: 710107300961, г. Костанай ул. Тәүелсіздік, 83. офис 622

ИИК поставщика: KZ6096503F0008159521 в АО “ForteBank”, БИК IRTYKZKA

Реквизиты для выставления счета :

1

ИИН

 710107300961

2

Полное Наименование Компании

 ИП Туркестанов О.С.

5

Юридический адрес

 г. Костанай ул.Мирошниченко, 3

6

Фактический адрес ( в копию Лизу)

010000 г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 58 А НП 18

7

Банк

 АО “ForteBank”

8

Расчетный счет

 KZ6096503F0008159521

 

9

БИК Банка

 БИК IRTYKZKA

 

 3. Техническая характеристика:

 1. Регистрация – республиканская образовательная общественно-политическая газета.
 2. Распространение через АО «Казпочта» по подписке по всей территории Республики Казахстан, наличие собственного почтового индекса в каталоге Казпочты.
 3. Месячный тираж печатной газеты не менее 40 000 экземпляров, Периодичность – еженедельно, не менее 4 раза в месяц. Наличие собственного активного сайта издания.
 4. Формат А-3, кол-во полос не менее 16, внешние и внутренние полосы – полноцветные.
 5. Язык издания – на государственном и русском в равном процентном соотношении.
 6. Качественное содержание – тематика вузов, науки, ТиПО, дошкольное и школьное образование, родительская общественность, студенчество. Материалы собственные без дайджеста и перепечаток.
 7. Наличие среди авторов информационных материалов газеты педагогов-практиков, ректоров вузов, ученых, видных деятелей в сфере образования Казахстана.
 
Рекламодателям

Рекламные статьи, объявления, имиджевые интервью, поздравления, юбилейные очерки публикуются платно по прайсу 400 тенге кв.см.

По вопросам размещения звонить по телефону 87015304959.

Ваши материалы выйдут на страницах газеты «БIЛIМДI ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА», на образовательном сайте www.bilimdinews.kz и в социальных сетях!

Вниманию читателей!

Правила публикации материалов в газете «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА»
Уважаемые читатели! Для того, чтобы ваши статьи были своевременно опубликованы в газете, необходимо следовать следующим требованиям.
1. Быть АВТОРУ СТАТЬИ подписчиком (годовая подписка через любое отделение Казпочты, индекс 64603) газеты «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА», или подписка должна быть оформлена начиная с месяца оформления подписки до конца текущего года.
2. Размер статьи не должен превышать 300-400 слов текстового документа Word.
3. Фотографию не следует помещать в текстовый документ, она должна быть отдельным файлом в формате jpeg.
4. Материалы в газете НЕ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ, если они представляют собой поурочный план, доклад или конспект занятий на курсах повышения квалификации, слайд-шоу, сценарии открытых уроков, тренингов и таблицы. Такие материалы размещаем на сайте.
5. БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ, если это – собственная статья, аналитика, обзор или информация. Форма написания статьи – повествовательная.
6. Статья должна быть подписана полным именем и фамилией автора с указанием должности, школы, района или города, области.
7. Готовый материал, фото (если имеется), индвидуальная квитанция о годовой подписке (!) на имя автора статьи прикрепляются к письму в вашей электронной почте и отправляются на наш адрес: bilimdi_el@mail.ru.
8. Если присланный материал соответствует всем вышуказанным требованиям, то Ваша статья будет опубликована ОДИН РАЗ в газете бесплатно после поступления на электронную почту газеты в течении 1-2 недель
9. Вопросы пишите по WhatsApp: 87015304959 (голосовые сообщения не слушаем).

 

Республика Казахстан, 010000 г. Астана,
ул. Кабанбая батыра, 58 А, НП 18
bilimdi_el@mail.ru 

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...