Отчетная встреча министра: достижения, упущения и пути развития образования (текст выступления)

Четвертого июня состоялась отчетная встреча министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с населением в режиме онлайн. В своем выступлении глава МОН охватил широкий круг вопросов, рассказал подробно о проделанной работе за год, указал на достижения и недостатки и наметил планы по дальнейшему развитию сферы образования и науки страны. Приводим полный текст выступления министра.

Қайырлы күн, құрметті есептік кездесуге қатысушылар!

 

Бүгін кез келген мемлекеттің дамуы оның жоғары сапалы адами капиталымен анықталатыны белгілі.

Өздеріңіз білетіндей жақында осы мәселе Ұлтық Қоғамдық сенім кеңесінің отырысында Мемлекет басшысының төрағалығымен қаралып, саламызды алға шығарып тиімділігін арттыратын нақты максат міндеттер бекітілді. Осы берілген тапсырмалар бойынша жұмысты бастадық.

Ел Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтің тапсырмасымен министрлік халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының шеңберінде жұмыс істеуде.

Біз әрқашан да ашық және тікелей байланыста екенімізді айтып отемін.

Бүгін алдарыңызда есеп беріп, ұсыныс-пікірлеріңізді тындап, сұрақтарыңызға жауап беремін.

Баяндамамда тек ғана негізгі мәселелерге тоқталамын, атқарылған жұмыс аз емес, десек те әлі де шешуін талап ететін мәселелер де жеткілікті, сондықтан бастысы сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге уақытты көбірек бөлеміз.

Өткен 2019 жыл білім және ғылым жүйесі үшін өте маңызды жыл болды. Және ол ерекшелігі тек ғана барлық саланың қашықтан оқытe жүйесіне көшу ғана емес, бастысы:

Біріншіден, еліміздің тәуелсіздік тарихында алғаш рет «Педагог мәртебесі туралы» Заң қабылданды.

Екіншіден, 2025 жылға дейінгі білім және ғылымды дамытудың жаңа мемлекеттік бағдарламасы бекітіліп, іске асырылып жатыр.

Бұл құжаттардың білім және ғылым саласы үшін тарихи маңызы бар енені сөзсіз.

«Педагог мәртебесі туралы» Заң педагог мәртебесін арттыру мәселелерін шешуге, оларды міндеттеріне жатпайтын артық функциялар мен тексерулерден босатуға, материалдық және моральдық жағынан ынталандыруға мүмкіндік берді.

Барлық педагог қызметкерлердің демалысы 56 күнге ұлғайды.

Педагогтердің құқықтары бұзу фактілері орын алған жағдайда, тұрғылықты жері бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі аумақтық департаментке хабарласуды ұсынамыз.

От качества работы педагога напрямую зависит качество знаний учащихся. Поэтому педагог не должен отвлекаться на не свойственные ему функции, он должен понимать, что работает он исключительно на знания и функциональную грамотность детей.

В целях снижения нагрузки на учителя сокращено количество документов, которые заполняет педагог, это всего два документа, т.е. теперь от учителя не требуются бесконечные отчеты.

Но обо всем по порядку.

По дошкольному обучению и воспитанию. Принимаются меры по обеспечению доступности дошкольного образования.
В 2019 году за счет строительства и через механизмы ГЧП увеличена сеть дошкольных организаций на 500 единиц. Охват детей 3-6 лет обеспечен на 98,5%.

В некоторых регионах сохраняется высокая потребность в дошкольном образовании (г. Алматы, г. Нур-Султан, Алматинская обл.) из-за уплотненности и миграции населения. Данный вопрос будет решаться совместно с акиматами регионов.

Если ранее постановка на очередь осуществлялась непосредственно в отделах образования, то теперь в целях исключения коррупционных рисков и для удобства родителей прием и постановка детей в очередь автоматизированы. Планируется, что теперь родители при подаче заявлений смогут сами выбирать детский сад.

Касательно безопасности детей в детских садах. Одним из ключевых факторов, обеспечивающих контроль за безопасностью детей, являются системы видеонаблюдения. В этом отношении были приняты меры совместно с акиматами, работа выполнена на 90 процентов, и она будет продолжена.

Начата работа по новым программам дошкольного образования. Мы пересматриваем содержание, стандарты и методы дошкольной подготовки.

__________________

 

Благодаря принятию Закона «О статусе педагога» мы поднимаем заработную плату учителям ежегодно на 25 процентов и дополнительно через новую систему аттестации от 30% до 50%.

__________________

 

В среднем образовании 96% учащихся перешли на обновленное содержание. В этом году перейдут 11 классы. В результате мы завершим переход системы среднего образования на обновленное содержание.

Сейчас большое внимание уделяется качеству учебников. Это наболевший вопрос. Президент страны К.К. Токаев на августовской конференции педагогов поднимал этот вопрос, было дано поручение по улучшению качества учебников. В целях исполнения поручения с этого года принят приказ по усилению требований к их качеству. Экспертиза учебников будет проводиться строго независимыми специалистами. Повышена ответственность авторов и издательств за качество учебников.

__________________

 

Теперь при выявлении ошибок в закупленных учебниках издательства будут покрывать все расходы из собственных средств.

__________________

 

 

Будет осуществляться обучение авторов и экспертов. Мы также усиливаем требования к МИО по обеспечению учебниками. 100%-е обеспечение должно стать нормой для нас.

В рамках 175-летия Абая начато создание сети школ и школ-интернатов им. Абая с углубленным изучением гуманитарных предметов. В 10 регионах уже открыты такие школы, до конца года планируем открыть еще 7.

Приняты меры по повышению качественного состава педагогов. Более 150 тыс. педагогов подтвердили квалификационные категории и получают доплату от 30% до 50%.

С этого года усовершенствована система аттестации педагогов, усилены требования к проходным баллам для
квалификационных категорий.

Впервые внедрена аттестация для руководителей организаций образования. Они теперь проходят аттестацию, по результатам которой им присваиваются квалкатегории с доплатой к должностному окладу от 30% до 100%. Впервые заработная плата руководителей будет дифференцирована в зависимости от результатов работы.

Білім берудің барлық деңгейлерінде Құндылықтарға негізделген білім мен тәрбие парадигмасын енгізуді бастадық. Ол елін сүйер қазақстандықтарды тәрбиелеп, ел экономикасына қызмет ететін, отбасылық құндылықтарды бойына сіңірген азаматтар қалыптастыруға бағытталған.

Инклюзивті білім беруде қарапайым қолжетімділікті қамтамасыз етуден бейімделген бағдарламаларды пайдалануға, оқыту процесіне тьютерлерді енгізуге көштік.

Ауыл, қала арасындағы алшақтықты азайту мәселесі үнемі назарда. Өңір мен өңір арасындағы алшақтық, бір өңірдегі бірнеше аудан арасындағы алшақтық проблемалары анықталды. Кей жағдайда бір облыстағы ауыл мектебінің нәтижесі басқа облыстағы қала мектебінен артық болатын кездер бары айқындалды.

Бүгінгі таңда біз педагог мамандығының жоғары мәртебесін қамтамасыз етуді, қауіпсіз және қолайлы оқыту ортасын құруды, қала мен ауыл арасындағы білім беру сапасындағы алшақтықты қысқартуды мақсат етіп қойып отырмыз.

Бұл проблеманы шешуде кешендік шаралар көзделді, біріншіден, педагогтерді дайындау, бірнеше жақын пәндерден мұғалімдер даярлау, еңбекақы жүйесін өзгерту, оқу-материалдық базаны нығайту, интернетті сапаландыру, тағы басқалар.

 

Совершенствуется система повышения квалификации педагогов. Введены посткурсовой мониторинг и посткур-
совое сопровождение педагогов для повышения качества преподавания.

__________________

 

Мы переходим к ваучерной системе организации повышения квалификации, тем самым создаем возможность для развития рынка этих услуг и усиления конкуренции.

__________________

 

Кроме того, обеспечена возможность переподготовки, а также «бокового входа» в профессию. Отменена практика утверждения программ курсов министерством, что также дает возможность для развития рынка услуг.

Для оказания методической поддержки молодым педагогам внедряется институт наставничества.

__________________

 

За наставничество опытных педагогов над молодыми коллегами предусмотрена ежемесячная доплата в размере 17 тыс. тенге.

__________________

 

Принимаются меры по повышению качества организации питания. Конкурсные процедуры мы переводим в электронный формат через портал госзакупок. Ранее это было в бумажном формате, теперь обеспечивается прозрачность конкурсов. Усилится ответственность должностных лиц, допустивших нарушения в конкурсных процедурах. Проработан единый алгоритм деятельности школьных комиссий и межведомственных экспертных групп по контролю за качеством питания. Внедряются видеонаблюдение и безналичная оплата в городских условиях.

__________________

 

До конца 2020 года все организации образования должны быть обеспечены системами видеонаблюдения и теплыми туалетами.

__________________

 

Автоматизируется система приема в первый класс и перевода детей из одной школы в другую. Теперь родителям не придется ехать из одной школы в другую и в бумажном формате сдавать документы. Это можно сделать на платформе е-gov, что позволит сэкономить время родителей.

Ведется работа по трансформации ВОУД.

__________________

 

С 2021 года будет проводиться мониторинг образовательных достижений обучающихся в 4 и 9 классах, направленный не на оценку предметных знаний, а на замер функциональной грамотности.

__________________

 

Согласно НОБД, в стране функционируют 54 аварийных, 183 школы с трехсменным обучением.

С учетом демографических и миграционных процессов ситуация с нехваткой инфраструктуры среднего образования в городах может ухудшиться.

По прогнозным расчетам, к 2025 году дефицит мест может составить порядка 500 тыс. мест. Для решения этого вопроса в рамках Госпрограммы запланировано строительство 800 школ.

__________________

 

Но тем не менее глобальная задача стоит не только по ликвидации трехсменного режима обучения, но и по переходу на односменные школы.

__________________

 

Есть три варианта решения. 1. Строительство школ через государственное финансирование. В этом году только по ДКЗ построено 80 объектов образования. Кроме того, ежегодно выделяется по 80 млрд тенге на строительство школ. 2. Строительство частных школ через подушевое финансирование. За прошлый год мы получили таким образом более 70 новых школ. 3. Развитие механизма ГЧП. В г. Алматы и Нур-Султане в пилотном режиме уже началась работа в таком формате, при этом мы уменьшаем срок выплаты инвестзатрат с 8 до 5 лет.

Важно не доводить до аварийности здания школ. Мы в прошлом году за счет выездной проверки обнаружили дополнительные аварийные школы. Нам не следует замалчивать такие факты, наоборот, нужно показывать и решать эти проблемы.

По Дорожной карте занятости и за счет местного бюджета в текущем году будут отремонтированы более 2 тыс. объектов. Это абсолютно беспрецедентный объем. В целом по ДКЗ только на объекты образования выделено более 190 млрд тенге в этом году. Важно успеть эффективно распорядиться ими.

В сфере среднего образования по завершении перехода на обновленное содержание продолжим работу по усовершенствованию, обеспечению вариативности учебных программ, модернизации системы оценивания, направленной на замер функциональной грамотности. Ранняя профилизация будет обеспечена за счет внедрения вариативных ТУПов.

Будет продолжена работа по цифровизации организации учебного процесса. У школ будет возможность приобретения бумажных учебников или подписки на электронные учебники. Автоматизированная национальная образовательная база данных станет основным источником получения всей информации в области образования, она будет синхронизирована со всеми базами страны. Все документы об образовании перейдут на цифровой формат. Экспертиза учебников также будет проводиться на открытой платформе.

 

Сфера охраны прав детей будет меняться на всех уровнях, от села до области, изменится деятельность 228 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. По предложению общественности в этом году мы расширяем их функции, для чего внесены изменения в Типовое положение о комиссиях.

Приоритетом остается обеспечение безопасности детей. Мы работаем над совершенствованием законодательства в данной сфере.

__________________

 

Теперь согласно новой поправке педагоги, работники сферы здравоохранения и социальной защиты населения обязаны незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении правонарушений.

__________________

 

Ужесточена ответственность за насилие детей путем увеличения сроков лишения свободы.

При этом остаются стабильно высокими показатели детского суицида. Этому во-просу уделено особое внимание. Разрабатывается единая программа противодействия суицидам, насилию и буллингу. Каждая область действует по своей программе, но есть вопросы по скоординированности и эффективности этих мер.

Социально-психологическая служба все еще работает недостаточно эффективно, хотя мы понимаем, что здесь быс-
трых результатов не бывает. Начата ее системная трансформация.

В результате планомерной работы за последние 10 лет сократилось на 70% количество воспитанников детских домов – с 14 тысяч до 4 тысяч детей.

За последние 4 года их количество сократилось на 42%.

Сеть детдомов сократилась на треть. Детские дома трансформируются в центры поддержки детей, и в данной работе участвует гражданское общество.

Активно работаем с Уполномоченным по правам ребенка Аружан Саин, ей большая благодарность.

Дополнительное образование очень важно для развития детей. Сохраняя художественные, музыкальные, танцевальные, туристско-краеведческие кружки, мы одновременно развиваем новые направления: робототехника, STEM-образование, 3Д-принтинг и программирование.

Имевшее место сокращение учреждений допобразования в отдельных регионах остановлено. Более того, сразу в нескольких регионах начато строительство новых дворцов школьников.

Следующее, на чем я хочу остановить свое внимание, – это система ТиПО.

__________________

 

В этой сфере с 2017 года реализуется проект «Бесплатное ТиПО для всех». По проекту более 300 тыс. молодых людей получают первую рабочую специальность бесплатно.

__________________

 

Важно отметить, что студент по данному проекту обеспечен социальной поддержкой: одноразовым горячим питанием, стипендией и бесплатным железнодорожным проездом два раза в год.

С июня 2019 года увеличена на 30% стипендия студентов, обучающихся по рабочим специальностям, а с 1 января 2020 года – на 25% студентам, обучающимся по специальностям среднего звена.

В целом реализация проекта дает положительный результат. Но вместе с тем имеются проблемы, требующие решения.

Так, наблюдается снижение госзаказа за последние три года в ряде областей (в г. Шымкенте, в Туркестанской области, Павлодарской области).

На сегодняшний день, учитывая ситуацию с карантином, мы пересмотрели правила приема в колледжи. Если раньше для поступления в колледжи абитуриенты сдавали вступительные экзамены, то в этом году мы их отменили.

Абитуриенту для сдачи документов не нужно приходить в колледж, он может подать их через портал e-gov. Но формат сдачи на бумажном носителе еще будет сохраняться.

 

Следующий вопрос – это качество подготовки кадров.

Важно, чтобы типовые учебные программы соответствовали образовательным стандартам.

В связи с этим остается важным вопрос о предоставлении колледжам академической свободы. Колледжи будут самостоятельно разрабатывать образовательные программы и определять сроки и траекторию обучения. Это будет законодательно закреплено.

Важно также параллельно осуществить переход на кредитную систему с накоплением кредитов.

Для студента будет важно накопить кредиты независимо от сроков обучения и в любое время выйти на рынок труда с определенной квалификацией.

Активно развивается дуальное обучение.

На сегодняшний день дуальным обучением охвачено более 55 тысяч студентов. Конечно, это не очень значительная цифра!

Для развития дуальной системы препятствием является отсутствие страхования жизни и обеспечения безопасности, а также вопрос о допуске несовершеннолетних на производство, поэтому мы внедряем систему по возмещению партнерам, которые участвуют в дуальном обучении, произведенных расходов.

Надо решить вопрос о подушевом финансировании, когда студент получает грант и сам выбирает колледж.

По статусу педагога. Увеличилась зарплата, хотя было много дискуссий, говорилось о том, что этим нужно охватить только учителей, но по поручению Президента преподаватели колледжей и воспитатели детских садов также были включены, и двукратный рост заработной платы коснется и их.

Мы, наконец, решили вопрос, который нам задавали последние 10 лет.

__________________

 

Это вопрос относительно оплаты педагогам колледжей за квалификационную категорию. Теперь будет надбавка к должностному окладу от 30 до 50 процентов.

__________________

 

По последнему чемпионату WorldSkills. Казахстан поднялся с 54-го места на 14-е место.

Система управления и финансирования образования также претерпевает сегодня серьезные изменения.

В рамках поручения Главы государства, данного на августовской конференции, трансформируется модель управления
системой образования.

__________________

 

 Главной целью является снижение образовательного разрыва между регионами и учреждениями и выравнивание финансирования.

__________________

 

В соответствии с современными требованиями сфера образования будет переходить к корпоративному управлению. Школьным попечительским советам даны полномочия по согласованию кандидатуры директоров школ.

Вводится институт ротации директоров, новая система их назначения.

Мы добились согласования назначения и увольнения руководителей отделов и управлений образования с МОН РК.

 

В высшем образовании ежегодно увеличивается объем госзаказа.

__________________

 

За последние четыре года госзаказ в системе высшего образования увеличился в 1,3 раза, в этом году он составил более 53 тыс. грантов.

__________________

 

По поручению Президента с этого года повышается стоимость образовательного гранта, она не менялась почти 10 лет. При этом мы обязываем государственные вузы увеличивать заработную плату преподавателей.

С 2019 года предусмотрено многократное проведение ЕНТ.

Мы освободили от ЕНТ выпускников ТиПО, поступающих на родственные направления по сокращенным срокам обучения на платной основе.

С 2020 года вводится шкала перевода баллов международных стандартизированных тестов SAT, ACТ и IB в баллы ЕНТ. Лица, обладающие указанными сертификатами, освобождаются от сдачи ЕНТ.

__________________

 

Вводится электронный сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении гранта.

__________________

 

С этого года поступающие подают документы в вузы для зачисления в онлайн-формате через портал «электронное правительство». В этом году мы освободили выпускников от итоговой аттестации.

Увеличено время тестирования, разрешено использование калькуляторов. Жесткие санитарные требования будут соблюдаться.

Об академической честности. Жестко будет пресекаться сам факт попытки занесения и использования запрещен-
ных предметов, в таких случаях результаты будут аннулированы.

Перед нами стоит задача по переходу на электронное тестирование, изменение содержания тестов, вопросы должны быть не на запоминание и воспроизведение информации, не на знание фактов и событий, а на измерение функциональной грамотности, способности применять знания, критически мыслить и анализировать.

Принимаются системные меры по повышению привлекательности педагогической профессии.

__________________

 

С сентября 2020 г. планируется повышение стипендии до 42 500
тенге студентам, желающим стать учителями. Предусмотрено повышение проходного балла на обучение по педагогическим специальностям до 70 баллов.

__________________

 

Выпускники педагогического профиля уже в этом году смогут претендовать на квалификацию педагога-модератора. Но для этого нужно пройти нацквалтест и показать свои навыки.

Для профилизации вузов определены требования к вузам, осуществляющим подготовку педагогических кадров.

Вузы добровольно сдают лицензии по непрофильным направлениям. Уже 3 вуза вернули 9 приложений к лицензии. Эта работа будет продолжена.

Осуществляется обновление образовательных программ, изменение педпрактики и внедрение системы целевой подготовки будущих педагогов.

В рамках поручения Главы государства продолжается работа по оптимизации вузов, предоставляющих некачествен-
ное образование. Работа в этом направлении будет продолжена.

Трансформируется контроль в направлении оказания методической помощи для обеспечения качества, т.е. от карательной функции к выявлению проблемных зон и оказанию методической поддержки.

В отношении требований к вузам снижены показатели по проценту остепененности, по количеству штатных работников, площади учебных корпусов. Будут превалировать не количественные показатели, а качественные. Мы не будем считать количество стульев и книг, мы будем выявлять содержание и качество образования.

В науке также наметились позитивные сдвиги. Увеличен объем финансирования. Обновлены составы ННС на основе цитирований (Scopus, WS) без учета самоцитирований.

В 2019 г. обновлено положение о ННС (внедрено открытое голосование, онлайн-трансляция заседаний), но мы видим, что этого недостаточно. Поэтому разработаны новые поправки в положение о ННС.

Утверждены приоритетные направления развития науки на 2021-2023 годы.

__________________

 

Введены малые гранты, срочные гранты, гранты на коллаборацию.

Проведен конкурс по проектам молодых ученых.

__________________

 

Объявляется новый конкурс ГФ для молодых ученых на 2021-2023 годы и конкурс ГФ на 2021-2022 годы (КД готов, острые вопросы сняты).

Внесены изменения в ГОСО:

– академическая честность, академическое письмо и методология исследований стали ключевыми результатами обучения;

– повышены требования к научным руководителям магистерских и докторских диссертаций;

– докторантам дали 4 года на защиту;

– ввели research proposal.

Внесены изменения в типовые правила деятельности. Повышены требования к журналам КОКСОН. Изменены требования для выхода докторантов на защиту (1 публикация в Q1 заменяет все другие).

Повышены требования к диссоветам.

Создается Единая информационная система «Наука Казахстана» и казахстанский индекс научного цитирования. Цель этой работы – автоматизация всех госуслуг в науке, обеспечение прозрачности всех этапов и результатов бюджетного финансирования.

Отдельно хочу остановиться на дистанционном обучении в период карантина.

В условиях чрезвычайной ситуации перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, не прерывая процесс обучения.

__________________

 

Более 4 млн обучающихся перешли на дистанционное обучение. Благодаря мобильности наших педагогов мы смогли четвертую четверть провести в дистанционном режиме.

__________________

 

Нужно сказать, что мы совместно с родительской общественностью выстояли. Учебный процесс не прервался. Хочу отдельно сказать спасибо всем родителям и педагогам. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал и принимает активное участие в процессе дистанционного обучения.

Уважаемые участники собрания!

Как видите, сделано немало, но предстоит сделать еще больше.

Как неоднократно подчеркивали Первый Президент – Елбасы Н.А. Назарбаев и Глава государства К.К. Токаев, именно наша сфера ответственна за формирование человеческого капитала, способного сделать Казахстан процветающей и развитой страной.

Считаем, что здесь особо важной является слаженная работа не только государственных органов, организаций образования и науки, а также родителей и всего общества в целом. И только так мы сможем выполнить поставленные задачи.

 

Спасибо за внимание!

В ходе отчетной встречи в режиме онлайн поступали вопросы от жителей страны.

 

Иманбекова Жанар:

– Случаи нарушения прав педагогов. От учителей требовали отправлять скрины того, как они работают. При выяснении таких обстоятельств какие меры вы принимали?

 

Асхат Аймагамбетов:

– Это очень важный вопрос. Соответствующие поручения во время наших совещаний мы давали руководителям управлений и отделов образований, департаментов по обеспечению качества в сфере образования. Еще раз хочу повториться, никаких отчетов, скринов быть не должно. Министерством принят приказ №130, в котором четко обозначено, какие документы должен заполнять педагог. Ежедневно он заполняет только два документа. Все другие документы, которые будут вменяться либо должностными лицами, либо другими категориями, они все являются незаконными. У нас в законодательстве предусмотрена ответственность, департаментом по обеспечению качества будут применяться меры. Мы уже приняли меры по таким случаям, административная ответственность и вплоть до увольнения. Очень жестко будем реагировать на такого рода нарушения.

 

Кадырова Майя:

– У нас в школе требуют распечатывание электронной версии «Күнделік». Разве бумажная версия не отменена?

 

Асхат Аймагамбетов:

– Распечатывать не надо. Если такие требования предъявляются, обращайтесь в Департамент по обеспечению качества в сфере образования, будут приниматься меры. Мы в соответствующий нормативно-правовой документ данную норму четко включили, там написано, что это не требуется. Это не только по журналу, это и по многим другим документам. Их можно вести только в электронном формате. Если вы ведете электронный журнал, распечатывать его каждую четверть или по прошествии учебного года нет необходимости. У нас есть случаи, когда распечатывают, прошивают и сохраняют в архив. Этого делать нельзя, это запрещено действующим законодательством.

 

Жамиля Айлимаш:

– Можно ли проходить производственную практику в летний период?

 

Асхат Аймагамбетов:

– Смотря где. У нас несколько видов практики, даже те, кто обучается по педагогическим специальностям, даже с первого курса начинается практика ознакомительная. Были случаи, когда, несмотря на то, что учебный период завершен, отправляли на практику именно в летний период. Или ставили практику в субботу, когда в школе пятидневка и никого нет в выходной день. Эти случаи мы пресекаем. Если же речь идет о других специальностях, например, технических, и это предприятие летом работает, разницы особой нет. Это решается между вузом и конкретным студентом. Может студент взял летний семестр и обучается летом. Напишите в блог, с конкретным указанием вуза и вашей ситуации.

 

Ольга Гаум:

– Про дополнительное образование хотим что-то услышать…

 

Асхат Аймагамбетов:

–У нас был такой тренд, когда появилась робототехника, или stem-образование, или программирование, все решили, что надо быстро перейти именно на эти новые направления. Наша позиция такая: необходимо сохранить то, что у нас есть. Это и музыкальные школы, и туристско-краеведческое направление, и по изобразительному искусству, и танцы и др. Традиционные направления мы не должны терять, и они должны также поддерживаться и развиваться. Но в том числе мы параллельно будем развивать новые направления. Поэтому важно, чтобы все эти направления одинаково поддерживались государством. Второй момент. Важно, что мы сейчас внедряем госзаказ на дополнительное образование. Для чего это нужно? Чтобы резко увеличить охват. Потому что на сегодняшний день если есть частный дворец школьников, то там родители должны платить и ходить только за свой счет. Внедрение подушевого финансирования и госзаказа позволит местным исполнительным органам размещать госзаказ, как в детских дошкольных организациях, или как сейчас мы это делаем в частных школах, и за счет этого дети получат дополнительную возможность бесплатно участвовать в секциях, кружках.

 

Кымбат Токашева-Бексеитова:

– В образовании работают пенсионеры. Почему считается, что курсы повышения квалификации им не полагаются?

 

Асхат Аймагамбетов:

– Есть трудовое законодательство, которым регламентируется заключение трудовых договоров с теми людьми, кто достиг пенсионного возраста. Что касается повышения квалификации, прямых ограничений нет, но это решение принимается совместно с педагогическим советом и руководством школы.

 

Асель Ускеева:

– Проходят госаттестацию учреждения образования, получают положительный отзыв и сохраняют лицензию, тогда почему в данном университете отсутствует мотивация ППС? Обещанная зарплата так и не поднимается, а главное, качество образования на том же уровне 2000-х годов. Изменений нет и не предвидится. Смысл был проводить госаттестацию?

 

Асхат Аймагамбетов:

– В вузах госаттестации нет. Речь, наверное, идет об аккредитации. Я предлагаю написать конкретное название вуза, где он прошел аккредитацию и о каких недостатках идет речь. Мы отреагируем.

 

Галия Жумагулова:

– В летний период, когда педагоги и администрация школ находятся в трудовом отпуске, запрашивается и направляется к исполнению много информации. Почему?

 

Асхат Аймагамбетов:

– В летний период педагоги должны отдыхать. Они в отпуске – это закон. Когда нарушается закон, необходимо обращаться в компетентные органы. К примеру, много лет подряд с учителей мы требовали брать расписки с родителей, что в летний период они несут ответственность за своих детей. Но, по моему мнению, это документ ненужный. Это лишняя бумажная волокита. Поэтому в этом году мы коллегам сказали, что подобные инициативы не должны практиковаться. И наши департаменты по обеспечению качества получили соответствующие поручения, чтобы отслеживать такие факты и принимать соответствующие меры.

 

Миргуль ДЖИЛКИШИНОВА,

Асет СЫЗДЫКОВ,

фото пресс-службы МОН РК и primeminister.kz

 

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...

Добавить комментарий