Жаңартылған білім – болашақтың кепілі

👁 592

Компетентностный подход в образовании

👁 906

Өлке табиғатын оқытуда оқушылардың ізденімпаздық қабілетін арттыру жолдары

👁 301

Методы анализа усвоения целей по результатам наблюдения и формативного оценивания для эффективной подготовки к суммативным работам

👁 760

Повысить читательскую грамотность учащихся через решение ситуативных задач

👁 4 222

Қызықты грамматика курсын оқытудың тәсілдері

👁 280

Тарихи факт пен көркем шығарма үндестігі арқылы оқыту тиімділігі

👁 554

Наука в школу

👁 503

Армандар бастауына айналған алтын ұя…

👁 250

Мектепке дейінгі ұйым ассоциациясы

👁 963

Саралап оқыту: Білімгерлерге қолдау көрсетудің негізі ретінде

👁 693

Экологиялық мәдениет: Жер тазалығын сақтаймыз

👁 1 043

Білім беру платформаларын тиімді қолдану – табысты оқытудың нәтижесі

👁 902

Қашықтан оқытудың бүгіні мен ертеңі

👁 719

Оқушының өзін-өзі реттеу дағдысын дамыту және бақылау жолдары

👁 637

Арнаулы орта оқу орнының студенттерін цифрлық технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеу жұмыстарына жұмылдыру

👁 471

Как развить эмоциональный интеллект у педагогов

👁 573

Қалыптастырушы тапсырмалар арқылы кері байланыс орнату

👁 608

ONLINE TEST PAD цифрлық платформаны мен қалай жасадым?

👁 559

Болашаққа бағдар: Рухани тәрбиенің маңыздылығы

👁 495

Елбасының көшбасшылық тұлғасын танудың маңызы

👁 507

Размышления о насущном: как развивать навыки поискового чтения?

👁 381

Әдеби сын: құрылымы мен ерекшеліктері

👁 2 587

Lesson Study тәсілін орта мектеп жағдайында оқыту және оқыту тәжірибесін жақсарту бойынша

👁 600