Кері байланыс: Рефлексия – тиімді тәсіл

👁 56

Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырудың мәні

👁 198

Жаңартылған білім: Математика пəнін оқытудың ерекшелігі

👁 424

Использование информационно-коммуникативных технологий – возможность современного учителя, отвечающего запросам современного общества

👁 274

Peculiarities of teaching through a foreign language

👁 116

География және жаратылыс тану: Оқытудағы пән аралық байланыстың маңызы

👁 208

Эмоционалды интеллект және көшбасшылық

👁 326

Тұрақты тіркестерді қолдану арқылы оқушылардың мақала жазу дағдысын дамыту

👁 131

STEAM жүйесі: Тіл мен тарихты кіріктіріп оқыту технологиялары

👁 419

Что мы знаем о четвертой промышленной революции

👁 271

Improving Communication: Developing effective verbal and non-verbal communication skills

👁 99

Өмірін өлеңмен өрнектеген (У.Қайралапов туралы)

👁 138

Елімнің ертеңіне сенемін!

👁 160

Оқушыларға антоним фразеологизмдерді қалай қолдану қажеттілігін үйретудің тәсілдері

👁 297

География сабақтарында статистикалық материалдармен жұмыс істеу әдіс-тәсілдері

👁 224

Халықаралық Бакалавриаттың бағдарламасы аясында биология пәнің оқыту арқылы оқушыларды PISA сынағына даярлау

👁 203

Әбу Насыр Əл- Фараби және оның мұралары

👁 312

Оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамытудың маңыздылығы

👁 1 120

Эффективная обратная связь – залог успешности дистанционного обучения

👁 378

«Невидимая» болезнь в стенах школы

👁 144

Формирование навыков продуктивного чтения и говорения у учащихся 8 класса с казахским языком обучения при работе с несплошными текстами на уроках русского языка и литературы

👁 227

Қашықтан оқытуда тапсырмаларды құрастыру жолдары

👁 247

Геология мамандығының өзектілігі

👁 181

Электронды кешенді әдістемелік жинақты пайдаланудың тиімділігі

👁 257