Жастардың тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді

Тиімді көшбасшылық – өзгеріс енгізудің басты кепілі

Елге қызмет – абыройлы міндет

Жаңашыл жоба қоғамға қызмет етуге бағытталған

Изучая наследие Ыбырая Алтынсарина

Успех школы – это результат творческой деятельности учителей, учащихся и родителей

Қоғамдық трансформацияның жетекші күші

Көштің дұрыс бағыты – көшбасшыдан

Талпыныс пен әрекет

Создавать условия для творческого роста

SWOT-анализ: разработка стратегических целей и задач

Табысқа бағытталған басқару

Сапалы білім беру – бәсекеге қабілетті қоғам орнатудың негізі